Kliniske studier

CES behandling er et velprøvd middel mot stress, angst og søvnløshet i over 50 år
 
Du kan være trygg på at CES (Cranial Electrical Stimulation) har blitt godt undersøkt og studert. Forskning på CES begynte i det tidligere Sovjetunionen i løpet av 1950-årene, hvor hovedfokuset var behandling av søvnforstyrrelser, derav dens opprinnelige betegnelse som "elektrosøvn". Behandling av søvnløshet ble imidlertid snart overskygget av en psykiatrisk søknad om angst. Siden den gang har det blitt referert til med mange andre navn, de mest populære er "transkraniell elektroterapi" (TCET) og "nevroelektrisk terapi" (NET).

Klinisk historie avslører CES-effektiviteten.
På grunn av suksessen til CES, tok østeuropeiske nasjoner snart i bruk CES som en behandlingsmodalitet, og bruken spredte seg over hele verden. På slutten av 1960-tallet hadde dyrestudier av CES begynt i USA ved University of Tennessee og det som nå er University of Wisconsin Medical School. Disse ble snart fulgt av kliniske studier på mennesker ved University of Texas Medical School i San Antonio og University of Wisconsin Medical School. Flere studier fulgte.

En overflod av vitenskapelig bevis støtter CES-påstander
Det eksisterer for tiden mer enn 1000 artikler om CES-terapi, hvorav mange er oppført i fire anmeldelser lagt ut av Foreign Service Bulletin til United States Library of Congress. Dette kommer i tillegg til mengden av fysiologiske og biotekniske data om elektrosøvn og elektroanestesi, inkludert 18 dyreforsøk. Menneskelige forskningsstudier på CES teller for tiden mer enn 100.
Effekten er klinisk bekreftet gjennom 28 etablerte psykometriske tester, datastyrte EEG-er og topografisk hjernekartlegging. Metaanalyser som gir positive resultater fra bruken av CES er utført ved University of Tulsa og ved Harvard University School of Public Health. Det mest omfattende arbeidet med CES utføres for tiden ved Pavlov-instituttet i St. Petersburg, Russland.
 

                                 Eleviate 7.7

 

Most recent studies on cranial electrotherapy stimulation:

Cranial electrotherapy stimulation alleviates depression-like behavior of post-stroke depression rats by upregulating GPX4-mediated BDNF expression
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36116735/

Comparison of the effects of cranial electrotherapy stimulation and midazolam as preoperative treatment in geriatric patients: A CONSORT-compliant randomized controlled trial
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36107590/

Efficacy and Tolerability of Cranial Electrotherapy Stimulation in the Treatment of Anxiety: A Systemic Review and Meta-Analysis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35757229/

Feasibility, acceptability and costs of nurse-led Alpha-Stim cranial electrostimulation to treat anxiety and depression in university students
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35488189/

A randomised controlled trial investigating the clinical and cost-effectiveness of Alpha-Stim AID cranial electrotherapy stimulation (CES) in patients seeking treatment for moderate severity depression in primary care (Alpha-Stim-D Trial)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35379314/

Effects of cranial electrotherapy stimulation with novel in-ear electrodes on anxiety and resting-state brain activity: A randomized double-blind placebo-controlled trial
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706456/

Acupuncture combined with cranial electrotherapy stimulation on generalized anxiety disorder: a randomized controlled trial
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33788486/

A Critical Review of Cranial Electrotherapy Stimulation for Neuromodulation in Clinical and Non-clinical Samples
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33597854/

Differential effects of cranial electrotherapy stimulation on changes in anxiety and depression symptoms over time in patients with generalized anxiety disorder
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33065818/

Effects of cranial electrotherapy stimulation on preoperative anxiety and blood pressure during anesthetic induction in patients with essential hypertension
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32865096/

Feasibility and efficacy of remotely supervised cranial electrical stimulation for pain in older adults with knee osteoarthritis: A randomized controlled pilot study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32402609/

A double-blind, randomized, sham-controlled study of cranial electrotherapy stimulation as an add-on treatment for tic disorders in children and adolescents
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32145674/

Clinical effectiveness and cost minimisation model of Alpha-Stim cranial electrotherapy stimulation in treatment seeking patients with moderate to severe generalised anxiety disorder
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31103808/

Normalization of Intrinsic Neural Circuits Governing Tourette´s Syndrome Using Cranial Electrotherapy Stimulation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25546850/

Cranial electrical stimulation improves symptoms and functional status in individuals with fibromyalgia
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24315255/

Cranial electrotherapy stimulation for treatment of anxiety, depression, and insomnia
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23538086/

Efficacy of cranial electric stimulation for the treatment of insomnia: a randomized pilot study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23374200/

Efficacy of cranial electrotherapy stimulation for neuropathic pain following spinal cord injury: a multi-site randomized controlled trial with a secondary 6-month open-label phase
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21756567/

Feasibility of using cranial electrotherapy stimulation for pain in persons with Parkinson´s disease
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20976091/

Cranial electrotherapy stimulation for the treatment of depression
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20669869/

Cranial electrical stimulation: potential use in reducing sleep and mood disturbances in persons with dementia and their family caregivers
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18552605/

Cranial electrotherapy stimulation and fibromyalgia
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17605684/

Cranial electrotherapy stimulation reduces aggression in a violent retarded population: a preliminary report
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16387997/

Cranial electrotherapy stimulation: a safe neuromedical treatment for anxiety, depression, or insomnia
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15646771/

A study of the effects of cranial electrical stimulation on attention and concentration
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10381164/

Cranial electrostimulation--a new nondrug method of treating the initial stage of hypertension
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1523556/

Cranial electrostimulation (CES) use in the detoxification of opiate-dependent patients
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2231825/

Safety and effectiveness of cranial electrotherapy in the treatment of tension headache
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2668227/

Cranial electrotherapy stimulation treatment of cognitive brain dysfunction in chemical dependence
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6363398/

The Effectiveness and Risks of Cranial Electrical Stimulation for the Treatment of Pain, Depression, Anxiety, PTSD, and Insomnia: A Systematic Review
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29630193/

Efficacy and safety of a form of cranial electrical stimulation (CES) as an add-on intervention for treatment-resistant major depressive disorder: A three-week double-blind pilot study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26424428/

Alternating current cranial electrotherapy stimulation (CES) for depression
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25000907/

The use of cranial electrotherapy stimulation in the treatment of closed-head-injured patients
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8081350/

Cranial electrotherapy stimulation (CES): a safe and effective low cost means of anxiety control in a dental practice
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10321152/

Cranial electrotherapy stimulation as a treatment for anxiety in chemically dependent persons
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3521373/

The treatment of fibromyalgia with cranial electrotherapy stimulation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17039098/

A pilot study of cranial electrotherapy stimulation for generalized anxiety disorder
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18348596/

The use of cranial electrotherapy stimulation in the management of chronic pain: A review
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11455071/

Using cranial electrotherapy stimulation to treat pain associated with spinal cord injury
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17123186/

Effects of cranial electrotherapy stimulation on resting state brain activity
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22741094/

The effect of cranial electrotherapy stimulation on sleep in healthy women
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30475746/

Cranial Electrotherapy Stimulation to Improve the Physiology and Psychology Response, Response-Ability, and Sleep Efficiency in Athletes with Poor Sleep Quality
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35206134/

Efficacy of Cranial Electrotherapy Stimulation Combined with Biofeedback Therapy in Patients with Functional Constipation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26932836/

Cranial electrotherapy stimulation affects mood state but not levels of peripheral neurotrophic factors or hypothalamic- pituitary-adrenal axis regulation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27886020/

Effects of cranial electrotherapy stimulation on preoperative anxiety, pain and endocrine response
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24265330/

Cranial Electrotherapy Stimulation for the Management of Depression, Anxiety, Sleep Disturbance, and Pain in Patients With Advanced Cancer: A Preliminary Study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28870799/

Military service member and veteran self-reports of the efficacy of cranial electrotherapy stimulation for anxiety, posttraumatic stress disorder, insomnia, and depression
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25830798/

A clinical trial of cranial electrotherapy stimulation for anxiety and comorbid depression
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24856571/

A meta-analysis of cranial electrotherapy stimulation in the treatment of depression
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33477056/

Cranial electrotherapy stimulation for the treatment of chronically symptomatic bipolar patients
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23670021/

Cranial electrotherapy stimulation affects mood state but not levels of peripheral neurotrophic factors or hypothalamic-pituitary-adrenal axis regulation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27886020/

A Pilot Study of Safety and Efficacy of Cranial Electrotherapy Stimulation in Treatment of Bipolar II Depression
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414234/